Gebruiksvoorwaarden Blue Docs

Download  hier onze gebruiksvoorwaarden.Gebruiksvoorwaarden Blue Docs

1. De webshop Blue Docs (hierna: “Blue Docs”) is de webshop van Blue Legal advocaten | adviseurs ( hierna: “Blue Legal”).

2. In Blue Docs zijn enkel standaarddocumenten met korte gebruikstoelichting te koop voor de daarbij passende prijs.

3. Blue Legal heeft de documenten en gebruikstoelichting met zorg opgesteld. Blue Legal garandeert niet dat de documenten van toepassing zijn op de specifieke situatie van de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik.

4. De klant is vrij het document binnen zijn bedrijf te gebruiken. Verkoop van de documenten of gebruikstoelichting door de klant is niet toegestaan.

5. De bestelde documenten worden binnen 48 uur na ontvangst van de betaling door Blue Legal gestuurd in .word bestand naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven tijdens het bestelproces.

6. Iedere aansprakelijkheid van Blue Legal is beperkt tot het door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uit te betalen bedrag, vermeerderd met het eigen risico van de verzekering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het factuurbedrag van de desbetreffende bestelling bij Blue Docs.

7. De rechtsverhouding tussen Blue Legal en de klant is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen kunnen alleen aan de bevoegde rechter te Breda worden voorgelegd.

8. Blue Legal is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Blue Legal zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de klant toezenden.

Voor specifieke vragen en maatwerk kan de klant altijd contact opnemen met Blue Legal.

Versie 1.0 20 maart 2015
 
Ik wil advies

 

Blue Legal logo

Blue Legal advocaten | adviseurs
Baronielaan 139 • 4818 PD Breda
Postbus 4891 • 4803 EW Breda

t: 076-5213536
f: 076-5649189

info@blue-legal.nl
www.blue-legal.nl